Altijd op voorraad, voor honden en katten

Bloedtransfusie: vol bloed, packed cells, plasma

Onze bloeddonoren: de echte helden

 Op De Kompaan beschikken we sinds een aantal jaren over een veterinaire bloedbank voor honden en katten. Dat is uitsluitend mogelijk dankzij een kleine pool van eigenaren uit de omgeving. Hierdoor hebben we voor eigen gebruik altijd de beschikking over geschikte bloedproducten, of het nu om vol bloed, om packed cells gaat of om fresh frozen plasma.

Wij prefereren een situatie waarbij we maximale controle hebben over donordieren enerzijds en precieze indicatiestelling bij patiënten anderzijds. De reden hiervoor? Een bloedtransfusie is in alle opzichten kostbaar: het gaat immers om bloed van donordieren dat 'vrijwillig' werd afgestaan om zieke soortgenootjes te helpen! Daarnaast zijn bloedtransfusies lang niet altijd zinvol en soms zelfs schadelijk.

Wilt u weten of uw hond geschikt is als donor?

Onze checklist voor donorhonden