Insert alt text here

 

 

Geachte collega,


De zomervakantie nadert met rasse schreden. Wie vakantie in het vooruitzicht heeft, bereidt zich voor. Op De Kompaan is dat niet anders. Met het oog op de komende periode wil ik u hierbij kort informeren over enkele praktische zaken rondom waarneming en het verwijzen van (spoed)patiënten. Bel tijdig, als u met een twijfelgeval zit; we denken graag met u mee over een manier om de patiënt snel op de rit te krijgen, zodat ook u straks met een gerust hart de deur achter u dicht trekt.


Roswitha van de Sandt, specialist oogheelkunde, zal met ingang van september een dag per week werkzaam zijn vanuit De Kompaan. In principe zal ze op de donderdagen poli doen en een OK-programma gaan draaien. Collega Van de Sandt is, zoals u waarschijnlijk wel weet, gedurende drie dagen per week werkzaam bij de Wagenrenk. Hierdoor ontstaat een zekere flexibiliteit rondom spoedgevallen. Komend najaar zullen wij u nader informeren over de precieze mogelijkheden en de gemakkelijkste manier om patiënten met oogklachten aan haar voor te leggen.


Alle collega's een fijne vakantie gewenst!

Rob Gerritsen

Vakantiesluiting: 25 juli t/m 12 augustus 2012

De Kompaan is van 25 juli tot en met 12 augustus aanstaande gesloten. De dagen ervoor werken we toe naar een lege opname. Wordt u op het laatste moment onverhoopt geconfronteerd met een patiënt die voor spoedverwijzing in aanmerking komt? Neem toch even contact op. In overleg zullen we altijd kijken wat er nog mogelijk is.

Waarneming

Gedurende onze vakantie krijgen eigenaren van bestaande patiënten het advies dringende vragen voor te leggen aan hun eigen dierenarts of diens waarnemer.


Dierenartsen die behoefte hebben aan overleg met een specialist over een bestaande (spoed)patiënt kunnen contact opnemen met de internisten die verbonden zijn aan het Medisch Centrum voor Dieren te Amsterdam.


Marieke Dijkstra voor de periode van 25 juli t/m 2 augustus en Erik den Hertog/Tjerk Bosje van 7 t/m 12 augustus. Het MC voor Dieren vraagt u nota te nemen van het feit dat zij uitsluitend vragen per mail beantwoorden en verzoeken hierbij aan te geven dat het gaat om bestaande verwijspatiënt via De Kompaan. Het mailadres is: internist@mcvoordieren.nl. Deze  mails worden binnen 1 werkdag beantwoord.


Indien het een zeer dringende zaak betreft kunt u met de balie bellen T 020-7 400 600. De internist wordt dan geïnformeerd waarna u zo snel mogelijk te woord wordt gestaan. Ook buiten de reguliere openingstijden verloopt het contact telefonisch, eveneens via T 020-7 400 600. Voor de periode van 3 t/m 6 augustus belt u met dringende vragen naar: M 06 - 534 88 686.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor het verwijzen van nieuwe (spoed)patiënten, kunt u bij de navolgende specialistencentra terecht:


Medisch Centrum voor Dieren

Isolatorweg 45

1014 AS Amsterdam

T 020 -  7 400 600


Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG)

Yalelaan 108

3584 CM Utrecht

T 0900 - KIES UKG


Vanaf maandag 13 augustus aanstaande om 9.00 u zijn we weer te bereiken voor het maken van afspraken en overleg. Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt, mail dan naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres uitsluitend voor niet spoedeisende zaken! Het wordt tijdens onze vakantiesluiting niet gecheckt!

 


Dierenarts-specialisten De Kompaan - Van Reeuwijkstraat 34 - 7731 EH Ommen - T: 0529-452580 - info@dekompaan.com
tekst en fotografie: De Kompaan – dierenarts specialisten © 2016
Ziet deze nieuwsbrief er niet goed uit in uw mail programma? Bekijk dan de nieuwsbrief hier.