Contradictio in terminis

Pablo Neruda en zijn Ode aan de Kat

Praktijksluiting week 31, 32 en 33

De Kompaan is van 29 juli tot en met 18 augustus 2019 gesloten wegens zomervakantie.  Tot en met vrijdag 26 juli zijn we telefonisch bereikbaar voor advies en overleg. Spoedgevallen kunnen die laatste dag uitsluitend nog terecht voor last-minute nader onderzoek, niet meer voor behandeling en/of opname. Wij houden extra spoedplekken vrij.

Bent u dierenarts en zou u voor onze praktijksluiting nog even over een lopende verwijspatiënt willen overleggen, wacht u dan niet tot de laatste dag. Bel tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u of anders na 16.00u.

Waarneming 29 juli tot en met 18 augustus 2019

Bestaande patiënten

Uw cliënten krijgen het advies gedurende de praktijksluiting dringende vragen voor te leggen aan u of uw waarnemer. Dierenartsen die behoefte hebben aan overleg met een specialist over een bestaande (spoed)patiënt kunnen contact opnemen met  de Wagenrenk  te bereiken via T 0317-419120. Wilt u hierbij aangeven dat het gaat om een bestaande verwijspatiënt via De Kompaan? Uitsluitend in zeer dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze spoedlijn M 06-53488686.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor verwijzing van nieuwe (spoed)patiënten kunt u behalve bij de Wagenrenk te Wageningen (T 0317-419120) en het Medisch Centrum voor Dieren te Amsterdam (T 020 - 7 400 600) bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht (T 030 - 253 9411) terecht.

Vrijdag 16 augustus is de praktijk telefonisch alvast bereikbaar voor inplannen van afspraken en overleg. Vanaf maandag 19 augustus 2019 zijn we weer operationeel en aan het werk.  Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt? Stuur dan een mail naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres niet voor spoedeisende zaken! Het wordt pas na de vakantie gecheckt.

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties