Insert alt text here

Geachte collega,


Graag vraag ik nogmaals uw aandacht voor het lopende onderzoek naar een nieuw medicijn tegen alle vormen van cardiomyopathie bij de kat. Het blijkt lastig te zijn om geschikte kandidaten te vinden. Verschillende door u aangedragen katten bleken jammer genoeg niet te voldoen aan de inclusiecriteria, doordat er bijkomende problemen speelden.


Hebt u onze eerdere nieuwsbrief over deze studie gemist? Klik hier. Bent u geïnteresseerd in een korte samenvatting van wat de studie inhoudt of wilt u meer weten over de precieze classificatie van cardiomyopathie door middel van echodiagnostiek, dan vindt u deze hieronder.


Een geschikte kandidaat op het oog? We zijn bereikbaar voor overleg via 0529-452580 of via het nummer van onze Spoedlijn. Bent u niet geabonneerd op onze nieuwsbrieven maar zou u deze voortaan wel graag ontvangen? Stuur een mailtje naar afspraken@dekompaan.com.


Met vriendelijke groet,
Rob Gerritsen

Kort samengevat: katten met liquothorax en/of longoedeem en/of ascites

Zoals u weet is primaire cardiomyopathie een frequent voorkomende aandoening bij katten, waarbij we verschillende varianten onderscheiden. Omdat de bestaande behandelmogelijkheden beperkt zijn, is er behoefte aan nieuwe therapieën die zowel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven als aan een verlengde overlevingsduur van patiënten. De onderhavige studie evalueert de effectiviteit van een nieuw hartmedicament voor katten die lijden aan hartfalen ten gevolge van Lees meer

Classificatie door middel van echodiagnostiek

Cardiomyopathieën zijn de meest voorkomende oorzaak van hartziekte bij onze gedomesticeerde katten. De term 'cardiomyopathie' betekent letterlijk hartspierziekte, waarbij de primaire oorzaak in het hartspierweefsel zelf gelegen is en bijvoorbeeld niet het gevolg is van chronische kleplekkage, aangeboren aandoeningen of een systemische ziekte. In veruit de meeste gevallen Lees meer

Bijdragen aan de diergeneeskunde van de toekomst

Helpt u mee om een succes te maken van deze belangrijke studie naar een nieuw hartmedicijn? In beginsel kan elke kat met benauwdheid die in verband kan staan met een hartspierziekte een kandidaat zijn! Heeft u vragen met betrekking tot de procedure of zou u graag een specifiek geval willen overleggen, neem dan contact op via T 0529-452580 of (buiten de reguliere openingstijden) het nummer van onze mobiele spoedlijn: 06-53488686. Voor alle duidelijkheid: uw ernstig benauwde patiënt kan ook 's avonds, 's nachts of in het weekend bij ons terecht!


Dierenarts-specialisten De Kompaan - Van Reeuwijkstraat 34 - 7731 EH Ommen - T: 0529-452580 - info@dekompaan.com
tekst en fotografie: De Kompaan – dierenarts specialisten © 2016
Ziet deze nieuwsbrief er niet goed uit in uw mail programma? Bekijk dan de nieuwsbrief hier.