Wat wij bieden:

Overzicht, oplossingen, verlichting

Gezocht: katten met  gedecompenseerde cardiomyopathie: liquothorax, longoedeem, ascites

drs Rob Gerritsen, specialist Interne geneeskunde gezelschapsdieren

Primaire cardiomyopathie: een veelvoorkomend probleem bij katten

Hartproblemen bij gezelschapsdieren staan volop in de belangstelling, vandaar dat ik u hierbij informeer over een klinische studie in samenwerking met een veterinair farmaceutisch bedrijf, waaraan we op De Kompaan onze medewerking hebben toegezegd. Graag roep ik uw hulp in. Zoals u weet is primaire cardiomyopathie een frequent voorkomende aandoening bij katten, waarbij we verschillende varianten onderscheiden. Omdat de bestaande behandelmogelijkheden beperkt zijn, is er behoefte aan nieuwe therapieën die zowel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven als aan een verlengde overlevingsduur van patiënten. (Foto: Kattenhart met duidelijk beeld van HCM)

Op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden

De onderhavige studie evalueert de effectiviteit van een nieuw hartmedicament voor katten die lijden aan hartfalen ten gevolge van cardiomyopathie. Alle verschillende verschijningsvormen van deze aandoening komen hiervoor in aanmerking: zowel de hypertrofische, de dilatatieve, de restrictieve en ongeklassificeerde cardiomyopathie alsook aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie.

Het medicijn is reeds onderzocht op veiligheid en effectiviteit in katten en kwalificeert als zogeheten derde-fase-onderzoek. De studie omvat een prospectief, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, bovenop de standaardtherapie met behulp van furosemide. Hierbij evalueren we de kwaliteit van leven en de overlevingsduur van in de studie opgenomen dieren gedurende maximaal drie jaar.

Tekenen van decompensatie: liquothorax en/of longoedeem en/of ascites

Om in aanmerking te komen voor eventuele opname in de studie, dient een kat na een eerste gedocumenteerde episode van congestief hartfalen binnen 30 dagen door ons te worden gezien en onderzocht. Het gaat om katten met liquothorax en/of longoedeem en/of ascites met ISACHC classificatie II, IIIa of IIIb (zie het bijgevoegd overzicht met toelichting op de inclusiecriteria).  Uitgesloten zijn katten die lijden aan hyperthyreoïdie of katten die klinische klachten vertonen, wijzend op arteriële trombo embolie, bronchiaal astma, een te hoge of te lage bloeddruk dan wel een andere, ernstige aandoening, zoals nierfalen of een chronisch leverprobleem. Weliswaar vormt eerder door u voorgeschreven medicatie geen beletsel voor inclusie, de kat moet op het moment van inclusie wel stabiel (genoeg) zijn op orale medicatie.

Een geschikte patiënt op het oog?

Ik stel het zeer op prijs als u eigenaren van katten die mogelijk in aanmerking komen voor opname in dit onderzoek, naar ons zou willen verwijzen. Voor alle duidelijkheid: uw ernstig benauwde patiënt kan ook 's avonds, 's nachts of in het weekend bij ons terecht! Heeft u vragen met betrekking tot de procedure of zou u graag een specifiek geval willen overleggen, schroomt u dan niet contact op te nemen via T 0529-452580.

Naar de flyer voor op het prikbord in uw praktijk
Naar het programma voor de klinische avond
Naar de website van De Kompaan

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties