Insert alt text here

Beste collega’s,


Als thema voor deze zomerse nieuwsbrief is gekozen voor de hond met een pneumothorax. We zagen afgelopen jaar meerdere gevallen van dieren met een klaplong en kozen er twee, waarbij in het ene geval op basis van CT-onderzoek jammer genoeg besloten moest worden niet te opereren; in het andere geval kwam het wel tot een ingreep – gelukkig voor de eigenaren met een goede afloop.


De Kompaan is wegens vakantie gesloten van 11 tot en met 26 juli 2015. Meer informatie over de waarneming, vindt u hieronder. We houden in de week voor deze korte onderbreking uiteraard ruimte voor vrij voor eventuele spoedpatiënten. Mocht door onze praktijksluiting een probleem ontstaan, dan overleggen we met u hoe de zorg het best voortgezet kan worden. Roswitha van de Sandt is op De Wagenrenk gewoon aan het werk; uw patiënt met een oogprobleem dat niet kan wachten, kan daar terecht.


Namens het team van De Kompaan een fijne vakantie!
Rob Gerritsen

Case-report: Honden met een pneumothorax

In mei 2014 en een jaar later, in mei 2015, worden twee honden, elk met een pneumothorax, voor nader onderzoek en  behandeling aangeboden aan De Kompaan. In allebei de gevallen is de diagnose op basis van klinisch - en röntgenonderzoek van de thorax door de verwijzend dierenarts... Lees meer

Waarneming tijdens vakantiesluiting 11 tot en met 26 juli 2015

De Kompaan is van 11 tot en met 26 juli  aanstaande gesloten. Mocht u prijs stellen op overleg over lopende verwijspatiënten, belt u dan tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u. We zijn tot vrijdagmiddag te bereiken voor... lees meer

Praktische tip

Huisdieren met aanhoudende maagdarmklachten die metronidazol voorgeschreven krijgen? Pas bij gebruik langer dan 10 dagen achtereen, de dosering aan van 50 mg/kg lg per dag aan naar 25 mg/kg lg om de kans op bijwerkingen te verminderen.

Verwijzen, geïnformeerd blijven... en de zorg weer overnemen, zodra dat kan

Wij proberen na verwijzing in korte tijd door gerichte diagnostiek het probleem van uw patiënt verder in kaart te brengen en u per omgaande op de hoogte te houden van onze bevindingen en de voortgang.


Dierenarts-specialisten De Kompaan - Van Reeuwijkstraat 34 - 7731 EH Ommen - T: 0529-452580 - info@dekompaan.com
tekst en fotografie: De Kompaan – dierenarts specialisten © 2016
Ziet deze nieuwsbrief er niet goed uit in uw mail programma? Bekijk dan de nieuwsbrief hier.