Insert alt text here

Beste collega's,


Hierbij een korte nieuwsbrief met om te beginnen praktische informatie voor collega-dierenartsen omtrent de waarneming komende zomer. De Kompaan is van vrijdag 29 juli tot en met zondag 13 augustus 2016 gesloten vanwege vakantie. In die periode nemen de collega's van het MCD voor mij waar.


'Ter lering ende vermaeck' een case-report betreffende Daisy, een leuke Amerikaanse staffordshire, die een sprong in de hoogte moest bekopen met een ongelukkige landing. Eén van de vragen waar ik op inga: heeft CT-diagnostiek toegevoegde waarde bij de besluitvorming rond de problematiek van een flail chest? Graag neem ik u mee in het besluitvormingsproces, dat door de input van collega-specialisten Susanne Boroffka en Elaine Naan onmiskenbaar aan kwaliteit heeft gewonnen.


Namens ons team een fijne vakantie!

Rob Gerritsen

Waarneming 29 juli tot en met 14 augustus 2016

De Kompaan is in week 31 en 32 gesloten in verband met zomervakantie. Wilt u een lopende verwijspatiënt bespreken, belt u dan tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u. Heeft u tijdens onze afwezigheid behoefte aan spoedoverleg met een specialist, dan lees meer

Case-report: De hond met een flail chest

Röntgendiagnostiek is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk als dierenarts. Het levert al decennia zeer waardevolle informatie op, die we als clinici kunnen gebruiken in onze besluitvorming. De introductie van de computer tomografie doet daar niets aan af. De toegevoegde waarde ervan is lees meer

De 'beste dierenarts' zit om de hoek

Verwijzen, geïnformeerd blijven en de zorg weer overnemen, zodra dat kan

Samen geven we vorm aan een goede diergeneeskundige infrastructuur in het noorden en oosten van het land. Vandaar dat wij hechten aan een goede werkrelatie. meer informatie


Dierenarts-specialisten De Kompaan - Van Reeuwijkstraat 34 - 7731 EH Ommen - T: 0529-452580 - info@dekompaan.com
tekst en fotografie: De Kompaan – dierenarts specialisten © 2016
Ziet deze nieuwsbrief er niet goed uit in uw mail programma? Bekijk dan de nieuwsbrief hier.