Het gemak van een collega op afroep

de specialist

Verwijzen, een probleem delegeren

Als zelfstandig gevestigde, onafhankelijk opererende specialisten voelen wij ons met collega-dierenartsen uit de regio verantwoordelijk voor een goede diergeneeskundige infrastructuur in het noorden en oosten van het land. We hopen dat uw keuze voor verwijzing naar de erkende specialist wordt ingegeven door kwaliteit, service en goede resultaten.

  • wij zijn voor telefonisch overleg dag en nacht bereikbaar
  • we lossen vrijwel alle hulpvragen rondom interne geneeskunde (met alle subdisciplines, waaronder cardiologie) en medische beeldvorming voor u op
  • is er (spoed)chirurgie nodig, dan zoeken we in overleg met onze thorax- en weke delenchirurg en met u een oplossing
  • we bieden beperkt orthopedie aan (geen spoed, geen hernia's)

Overzicht specialistische onderzoeken en behandelingen

Onze filosofie

We streven ernaar zó met cliënten, met verwijzend dierenartsen en specialisten van andere centra en universiteiten samen te werken, dat een hond of kat niet hoeft rond te lopen met of te overlijden aan een aandoening die voorkomen of behandeld kan worden. Of het nu gaat om een relatief eenduidig probleem waar specialistische apparatuur voor nodig is of de complexe (spoed)patiënt.

Omdat eigenaren van ver moeten komen, proberen we het probleem van uw patiënt via gerichte diagnostiek goed en snel verder in kaart te brengen. Omdat u als verwijzer de veterinaire zorg aan de patiënt coördineert, houden we u op belangrijke momenten op de hoogte van onze bevindingen en de voortgang.

Telefonisch overleg

Vraagt u zich af of verwijzing zinvol is en heeft u behoefte aan overleg hierover met een specialist? Op werkdagen krijgt u deze tussen 9.00 en 9.15u direct aan de lijn.  Soms is verwijzing (nog) niet aan de orde en kunnen we u met een gericht advies verder helpen. Deze service kunnen we uiteraard alleen kosteloos blijven aanbieden als daar tegenover staat dat u de echte verwijspatiënt ook instuurt.

Verwijsbrief met bijlagen uploaden (tot 20 Mb)

Rechtstreeks onderzoek aanvragen: CT, scopie, echo(cardio)grafie en overig

Een spoedpatiënt verwijzen

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties