Wat wij bieden:

Overzicht, oplossingen, verlichting

Waarneming 11 tot en met 26  juli 2015

De Kompaan is in week 29 en 30 gesloten in verband met zomervakantie. Mocht u prijs stellen op overleg over lopende verwijspatiënten, belt u dan tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u. We zijn tot vrijdagmiddag te bereiken voor telefonisch overleg over spoedpatiënten en kijken samen met u wat er nog mogelijk is. Heeft u tijdens onze afwezigheid behoefte aan spoedoverleg met een specialist, dan verwijzen we u graag naar de collega's van het MCD. Oogarts Roswitha van de Sandt is gedurende deze twee weken bereikbaar via de Wagenrenk: T 0317 419 120.

Bestaande patiënten

Uw cliënten krijgen het advies gedurende de praktijksluiting dringende vragen voor te leggen aan u of uw waarnemer.
Dierenartsen die behoefte hebben aan overleg met een specialist over een bestaande (spoed)patiënt kunnen contact opnemen met de internisten die verbonden zijn aan het Medisch Centrum voor Dieren te Amsterdam. Het MC voor Dieren vraagt u nota te nemen van het feit dat zij uitsluitend vragen per mail beantwoorden. Wilt u hierbij aangeven dat het gaat om bestaande verwijspatiënt via De Kompaan. Het mailadres is: internist@mcvoordieren.nl. Uw mail wordt binnen 1 werkdag beantwoord.


Indien het een zeer dringende vraag betreft kunt u bellen met de balie T 020-7 400 600. De internist wordt dan geïnformeerd waarna u zo snel mogelijk te woord wordt gestaan.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor het verwijzen van nieuwe (spoed)patiënten, kunt u onder andere bij de navolgende specialistencentra terecht:


Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45
1014 AS Amsterdam
T 020 -  7 400 600


Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG)
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
T 030 - 253 9411


Vanaf maandag 27 juli 2015 kunt u ons weer te bereiken per telefoon voor het maken van afspraken en overleg. Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt, mail dan naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres uitsluitend voor niet spoedeisende zaken! Het wordt tijdens onze vakantiesluiting niet gecheckt!
 

Naar de Nieuwsbrief
Naar het Case-report
Naar de website van De Kompaan

 

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties