Hartcatherisatie

Het opheffen van een vernauwing van de longslagader

Interventiecardiologie bij de hond en de kat

Van de aangeboren hartafwijkingen die bij de hond en kat voorkomen  zijn er enkele die we via een geavanceerde procedure (interventie cardiologie oftewel hartcatheterisatie) kunnen verhelpen. Op De Kompaan bieden we sinds enige tijd ook deze vorm van behandelen aan.

Hoe gaat een interventie procedure in zijn werk?

Interventiecardiologie houdt in dat via de bloedvaten in de hals of de lies katheters naar het hart worden opgeschoven. Dit opschuiven gebeurt niet ‘blind’ maar onder geleide van een continu röntgenbeeld dat digitaal wordt vastgelegd (we noemen dit 'doorlichting'). Eenmaal in het hart wordt de aard en de ernst van het probleem door middel van drukmetingen en contrastonderzoek verder in kaart gebracht en opgemeten. Aansluitend vindt de eigenlijke behandeling plaats.

Wat is het voordeel van deze methode?

Soms is interventiecardiologie de enige behandelmogelijkheid; een vernauwing van de longslagader bijvoorbeeld, kan alleen op deze manier, door te dotteren, worden verholpen. Soms is ook een chirurgische oplossing mogelijk. Voor hartcatheterisatie geldt dat de borstholte niet open hoeft. Uw huisdier herstelt gemiddeld genomen sneller dan na een operatie waarbij de borstkas chirurgisch geopend is geweest.

Welke aandoeningen komen in aanmerking om via interventiecardiologie te worden behandeld?

De drie meest voorkomende  aandoeningen waarbij we deze procedure inzetten zijn:

Ook voor de behandeling van een levershunt wordt soms gebruik gemaakt van een interventie procedure.

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties