Hart, nieren, urinewegen, shunts

onderzoek naar (erfelijke) afwijkingen

Fokken met beleid

Een aanzienlijk deel van alle Nederlandse rashonden en raskatten heeft erfelijke gezondheidsklachten. Ze lijden aan cardiomyopathie, hebben niercystes, oogafwijkingen of een aandoening aan de gewrichten. Ook shunts (ofwel bij het hart: een PDAB of ductus) ofwel bij de lever (levershunt) komen geregeld voor. Door met beleid te fokken, op basis van een doordacht fokprogramma, hebben veel rasverenigingen hun inspanningen verdubbeld om de problemen binnen hun ras terug te dringen. Dat staat of valt met gecertificeerd onderzoek: onderzoek waarvan de betrouwbaarheid vaststaat, doordat het onderzoek onder gestandaardiseerde omstandigheden wordt uitgevoerd door een deskundig dierenarts/onderzoeker.

Op De Kompaan kunt u terecht voor onder meer de navolgende onderzoeken:

Afspraak voor screening

Informatie over prijzen

 

 

Hartscreening

Echografisch onderzoek van het hart, eventueel aangevuld met ECG- en/of holteronderzoek dan wel bloeddrukmetingen, vormt de belangrijkste stap om tot een cardiologische diagnose te komen. Door fokdieren aan een gezondheidsprogramma te onderwerpen, kunnen erfelijke afwijkingen vroegtijdig opgespoord worden en wordt voorkomen dat een probleem zich verder verspreidt binnen het ras. Ook erfelijke zogeheten 'schrompelnieren' kunnen door middel van echo in beeld worden gebracht.

Hartonderzoek bij honden

Hartscreening bij katten

HCM-onderzoek onder sedatie  (engelstalige versie: zie hier)

Polycystic Kidney Disease (PKD)

Zin en onzin van HCM-gentesten

 

Levershunt, ectopisch ureteren

Bij pups en kittens die de pech hebben om geboren te worden met een levershunt, zorgt een verkeerd aangelegd bloedvat ervoor dat het bloed niet goed gezuiverd wordt. Ze lopen rond met een te hoog ammoniakgehalte en vergiftigen zichzelf als het ware. Met name de hersenen hebben hiervan te lijden. Dit kan leiden tot symptomen als speekselen, trillen, blindheid en een onzekere gang. Als dit probleem snel onderkend wordt, is het operatief te verhelpen.

Een verkeerd aangelegde urineleider (een ectopische ureter) kan een oorzaak zijn van incontinentie. De urineleider mondt soms niet in de blaas maar op een andere, verkeerde plek uit. Nader onderzoek bij een verdenking op een ectopische ureter kan bestaan uit echoonderzoek, uretrascopie/cystoscopieonderzoek of een CT scan na contrasttoediening. Met al deze onderzoekstechnieken hebben we ervaring op de Kompaan. Eventueel kan chirurgie een oplossing bieden.

(Ammoniaktest en) echo, eventueel met CT

 

 

Aangeboren hartafwijkingen

Met een specialistische operatie kunnen pups en kittens met een 'persisterende ductus arteriosus botalli' (PDAB) of 'persisterende rechter aortaboog (PRAB) toch een mooie toekomst tegemoet gaan. Onbehandeld kennen deze erfelijke, aangeboren aandoeningen een ernstig beloop. 

Jonge dieren met een PDAB (patente ductus arteriosus)

Jonge dieren met een PRAB (persisterende rechter aortaboog)