Een duidelijke diagnose

langs de kortst denkbare route...

Onze professionele waarden

 • Voor het team van De Kompaan staat zorg voor de patient voorop.
 • We handelen professioneel en integer.
 • We zijn betrouwbaar en goed te bereiken.
 • We onderschrijven het belang van scholing, onderzoek en discussie binnen de veterinaire beroepsgroep en handelen hiernaar.
 • We streven ernaar de standaarden voor onderzoek en behandeling binnen de diergeneeskunde te verhogen en werken daartoe samen.

Onze beroepsopvatting

 • We zijn 24/7 beschikbaar voor telefonisch overleg om collega’s te helpen bepalen of en in hoeverre verwijzing zinvol is.
 • Wij zien (spoed)patiënten op de kortst mogelijke termijn en rapporteren bij voorkeur schriftelijk - liefst binnen 24 uur.
 • Wij vragen collega’s tijdig te verwijzen en nemen graag kennis van hun eerdere bevindingen met onderzoeksuitslagen en evt. röntgenfoto's (zo mogelijk in dicom-formaat).
 • Wij streven ernaar dat het beschikbare budget van een eigenaar gebruikt wordt voor in de eerste plaats een correcte diagnose, langs de kortst denkbare weg verkregen, en in de tweede plaats een zo optimaal mogelijke behandeling.
 • Wij werken patienten hiertoe gericht en gefaseerd op, stellen eventuele behandeling in en/of verwijzen terug naar de eigen dierenarts, indien dat verantwoord is.
 • We vragen een faire prijs voor onze hulp, die gebaseerd is op de kwaliteit en de kosten van de beschikbare infrastructuur: de aanwezige apparatuur en faciliteiten, een goed getrainde staf en onze expertise. 

Verwijzing is zinvol

als de patient

 • voldoende stabiel is om vervoerd te worden.

als de verwijzend collega

 • de patient zover als mogelijk heeft opgewerkt en/of behandeld
 • meent dat er specialistische kennis, ervaring en/of infrastructuur nodig is
 • en verder onderzoek en behandeling met vertrouwen aan ons overlaat.

Afspraak maken

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties