Werd 'travel therapie' ook maar vergoed...

Het team van De Kompaan wenst u een fijne vakantie!

Praktijksluiting week 30, 31 en 32

De Kompaan is van 25 juli tot en met 12 augustus 2022 gesloten wegens zomervakantie.  Tot en met vrijdagmiddag 23 juli 17.00u zijn we telefonisch regulier bereikbaar voor advies en overleg. Aansluitend aan onze praktijksluiting zijn er extra spoedplekken vrijgehouden.

Bent u dierenarts en zou u voor onze praktijksluiting nog even over een lopende verwijspatiënt willen overleggen, wacht u dan niet tot de laatste dag. Bel tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u of anders na 16.00u.

Onze bereikbaarheid van 25 juli tot en met 12 augustus 2022

Bestaande patiënten

Cliënten krijgen in eerste instantie het advies eventuele vragen op te sparen gedurende de praktijksluiting of anders voor te leggen aan hun eigen dierenarts.

Collega's die behoefte hebben aan overleg over een bekende verwijspatiënt kunnen in de weken 30, 31 en 32 gebruik maken van een tijdelijk mailadres, dat twee keer per dag gecheckt wordt: spoed@dekompaan.com.  Wij vragen u hiervan gepast gebruik te maken.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor verwijzing van nieuwe (spoed)patiënten kunt u onder meer bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht (T 030 - 253 9411) terecht.

Maandag 15 augustus is de praktijk telefonisch weer bereikbaar en volledig operationeel.  Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt? Stuur dan een mail naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres niet voor spoedeisende zaken! Het wordt pas na de vakantie gecheckt.

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties