Werd 'travel therapie' ook maar vergoed...

Het team van De Kompaan wenst u een fijne vakantie!

Praktijksluiting week 31, 32 en 33

De Kompaan is van zaterdag 29 juli tot en met zondag 20 augustus 2023 gesloten wegens zomervakantie. 

Bent u dierenarts en zou u voor onze praktijksluiting nog even over een lopende verwijspatiënt willen overleggen, wacht u dan niet tot de laatste dag. Bel tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u of anders na 16.00u.

Onze bereikbaarheid van 29 juli tot en met 20 augustus 2023

Bestaande patiënten

Cliënten krijgen in eerste instantie het advies eventuele vragen op te sparen gedurende de praktijksluiting of anders voor te leggen aan hun eigen dierenarts.

Collega's die behoefte hebben aan overleg over een bekende verwijspatiënt kunnen in de weken 31, 32 en 33 gebruik maken van een tijdelijk mailadres, dat twee keer per dag gecheckt wordt: spoed@dekompaan.com.  Wij vragen u hiervan gepast gebruik te maken.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor verwijzing van nieuwe (spoed)patiënten kunt u onder meer bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht (T 030 - 253 9411) terecht.

Maandag 21 augustus 2023 vanaf 9.00u is de praktijk telefonisch weer bereikbaar en volledig operationeel.  Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt? Stuur dan een mail naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres niet voor spoedeisende zaken! Het wordt pas na de vakantie gecheckt.

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties