Benauwd: dier in nood!

de spoed- en specialistenkliniek bij u in de buurt

Benauwdheid is erger dan pijn!

drs R.J. Gerritsen, specialist Interne geneeskunde, lid Collegium Cardiologicum

Op het eerste gezicht zal deze stelling u wellicht verbazen. Er is niets vervelenders dan te moeten toezien hoe een dier pijn heeft. Maar pijn bij huisdieren kunnen we tegenwoordig in het algemeen goed bestrijden met moderne pijnstillers. Ook als je niet precies weet waar die pijn bij een hond of kat vandaan komt: uit de buik of toch ergens uit de rug? 

Ernstig benauwde kat

Een benauwde patiënt daarentegen, is een dier in nood, dat dringend hulp nodig heeft. Hulp dieuitsluitend gegeven kan worden als de aard en de oorzaak van de klachten precies in kaart worden gebracht. Als een dier benauwd is, nemen eigenaren vaak een ‘anders dan normale ademhaling’ waar. Dat kan een snelle, oppervlakkige ademhaling zijn of een ‘pompend’ ademen, een continu hijgen, met of zonder bromtoon erbij. Of uw hond of kat loopt rusteloos en paniekerig rond en hoest zo nu en dan zachtjes.

Achter dat hijgen, pompen of paniekerig rondlopen kunnen heel verschillende oorzaken zitten. Omdat die ieder hun eigen specifieke aanpak vergen, is goede diagnostiek nodig. Als de oorzaak niet exact wordt geduid, bestaat het risico dat de behandeling ‘verkeerd’ of niet optimaal is en gaat kostbare tijd verloren. Tijd die levensreddend kan zijn en onnodig lijden voorkomt.

Er zijn groepen oorzaken die hijgen kunnen veroorzaken: hart- of longproblemen, problemen in de borstkas (‘vocht achter de longen’),  stofwisselingsproblemen bijv. bloedarmoede maar ook problemen met het bewegingsapparaat. Een afwijkende ademhaling wordt ook in verband gebracht met een larynxparalyse of stemband-verlamming. En soms ook wordt hijgen veroorzaakt door heftige pijn uit de buik. Als je de verkeerde of een vage conclusie trekt over de oorzaak, maak je een valse start. De behandeling slaat niet aan en je bereikt niet het optimale resultaat. 

Meer dan 25 jaar ervaring met benauwde honden of katten

Op de Kompaan beschikken we over alle faciliteiten die nodig zijn om patiënten die dreigen te stikken, optimaal te kunnen helpen. Zo is een geklimatiseerde zuurstofkooi waar zelfs grotere honden langere tijd veilig in opgevangen kunnen worden.

Door uw hond of kat te laten onderzoeken krijgt u inzicht in de oorzaak in het probleem. Daarmee kan de specialist de vraag beantwoorden of uw hond of kat nog een kans maakt en hoe de prognose op langere termijn is, als de crisis is overwonnen. Of hij zal aangeven dat jammer genoeg de bevindingen zo ernstig zijn dat inslapen wellicht beter is. Ook zo’n slecht bericht kan waardevol zijn, omdat het onnodig lijden helpt voorkomen.

Als uw hond of kat goed is onderzocht met als resultaat een slechte prognose, wordt de beslissing om te kiezen voor inslapen gevoelsmatig meer aanvaardbaar. Je weet immers wat er speelt. 

Meer over hartproblemen en longklachten?

Contact

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties