Hartscreening via het Collegium Cardiologicum

de zekerheid van betere fokbeslissingen

Echocardiografie: een ambacht met een lange leercurve

Echo onderzoek van het hart is een 'lastige' onderzoekstechniek. De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten staat of valt met de kwaliteit van degene die het onderzoek uitvoert. Fokkers die via preventieve screening investeren in de kwaliteit, gezondheid en toekomst van een ras, hebben recht op betrouwbare testresultaten.

Om die reden sloot internist/cardioloog Rob Gerritsen zich in 2007 aan bij het Collegium Cardiologicum (zie hieronder). Dierenartsen die zich willen bezighouden met hartscreening, of ze nu specialist zijn of niet, horen via een onafhankelijk theoretisch en praktisch examen aan te tonen dat ze beschikken over grondige cardiologische kennis, klinische routine en echovaardigheden die nodig zijn om een betrouwbaar testresultaat te kunnen afgeven.

Collegium Cardiologicum: een internationale standaard

Het lidmaatschap van het Collegium Cardiologicum, het CC, een internationaal genootschap van veterinair cardiologen, staat open voor elke dierenarts die met goed gevolg het examen aflegt, dat zij gemiddeld eens per 2 jaar organiseren. Hieraan gaat jarenlange studie en oefening vooraf. Testresultaten van CC-leden (niet wie in opleiding is, maar wie geslaagd is voor het examen) worden intern beoordeeld en besproken als daartoe aanleiding is, waardoor fokkers gegarandeerd zijn van een correcte uitslag, die bovendien als kwaliteitspredikaat geldt en internationaal erkend wordt.

Afspraak voor screening

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties