Honden met een pulmonaalstenose

Interventiecardiologie

Honden met een pulmonaalstenose

Omschrijving

Een pulmonaalstenose is een aangeboren vernauwing bij de uitstroomopening van de rechter kamer van het hart, aan het begin van de longslagader. De bloedstroom ondervindt weerstand bij het uitstoten van het bloed.

Bij welke rassen komt een pulmonaalstenose het meest voor?

Een pulmonaalstenose kan bij alle rassen voorkomen, maar wordt in het algemeen wat vaker gezien bij kortsnuitige honden, en bijv. Terriers, Cocker Spaniels, Schnauzers en Beagles maar ook de Wetterhoun.

Welk nader onderzoek is nodig?

Door echocardiografisch onderzoek van het hart kan de aard en ernst van het probleem in kaart worden gebracht. Dit onderzoek kan ook preventief plaatsvinden, in het kader van de fok. De eigenaar krijgt dan een verklaring mee waarin alle bevindingen en conclusies zijn samengevat.

Welke behandeling is nodig en mogelijk?

Als sprake is van een lichte vernauwing hoeft een hond niet altijd behandeld te worden. Bij een ernstiger vernauwing wordt medicatie voorgeschreven (onder andere een betablokker) of kan ballonvalvuloplastiek nodig zijn. Hiervoor brengt de interventiecardioloog via een catheter een klein ballonnetje in dat ter ter hoogte van de vernauwing opgeblazen wordt. Deze specialistische behandeling wordt op De Kompaan aangeboden.

Zal de behandeling succesvol zijn?

Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de ernst van de vernauwing.

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties