Wat wij bieden:

Overzicht, oplossingen, verlichting

Maa292012

Petplan limiteert de vergoeding voor specialistische zorg!

Bij monde van directeur Peter van Rooijen geeft dierziektekostenverzekeraar Petplan aan dat het per 1 april 2012 de vergoeding van specialistische zorg voor huisdieren aanmerkelijk gaat terugbrengen. In het basispakket wordt nog maar de helft van de kosten voor consultatie en behandeling door de erkende dierenarts-specialist vergoed. In het iets uitgebreidere Pluspakket wordt dat 75% en alleen wie het Totaalpakket afneemt kan rekenen op volledige vergoeding. Ook andere zaken, zoals de vergoeding van kosten gemaakt voor opname en verpleging, worden sterk teruggebracht. Is de schaderatio (de verhouding tussen wat wordt ingelegd aan premies en wat wordt uitgekeerd aan vergoedingen) wellicht ernstig verstoord? Dat lijkt niet aannemelijk, gezien het feit dat de maximale vergoedingen per jaar wel worden opgetrokken door het aan een inkooporganisatie van dierenartsen gelieerde Petplan.

Jammer dat op deze manier de drempel om een erkende dierenarts-specialist in te schakelen, weer hoger wordt! Want de ervaring leert dat lang wachten om een veterinair specialist in te schakelen, vaak resulteert in 'goedkoop, duurkoop'. Zeker voor inwendige ziekten geldt: hoe eerder je in kaart gebracht hebt wat het werkelijke probleem is, hoe passender en beperkter je interventie kan zijn. Juist als het om vage klachten gaat.

Goede diergeneeskundige zorg is gebaat bij intensieve samenwerking tussen eerstelijns dierenartsen en specialisten. Specialistenklinieken berekenen hogere tarieven om een aantal redenen: zij hebben de infrastructuur van een klein ziekenhuis nodig (specialistische apparatuur en gekwalificeerd personeel, ook 's avonds en 's nachts) om hun werk goed te kunnen doen; ze hebben een extra opleiding gevolgd van 4 tot 6 jaar die de terugverdientijd van hun investeringen verkort; en eenmaal werkzaam in de praktijk, missen ze inkomsten uit verkoop van voeding, entingen en dergelijke, die collega's uit de eerste lijn wel hebben.

Daar staat tegenover dat erkende dierenarts-specialisten weten waar ze het over hebben, als het om hun vakgebied gaat. Specialisten gaan bovendien gericht te werk, waardoor onnodig onderzoek voorkomen wordt. Ziektekostenverzekeraars kunnen de kwaliteit van de zorg voor honden en katten verbeteren door kaders te beschrijven waarbinnen zorgverleners opereren. Hun exploitatie is gebaat bij snelle doorverwijzing naar erkende dierenarts-specialisten. Overigens betekenen hogere volumes ook in de veterinair-specialistische zorg dat de prijzen naar beneden kunnen!

Kortom: Een gemiste kans van Petplan om bij te dragen aan verbeterde kwaliteit van de diergeneeskundige zorg voor onze viervoeters en snorrebeesten!

 

Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties