Opgenomen zijn geweest en

later kwispelstaartend voor controle komen

Onze veterinair specialisten

Uw dierenarts is eerste aanspreekpunt voor gezondheidsklachten van uw huisdier. De dierenarts-specialist kan helpen als klachten aanhouden, of als de gezondheid van uw hond of kat snel achteruit gaat. De dierenarts-specialist heeft een tweede opleiding gevolgd om zich te specialiseren, net als de internist of de chirurg, de oogarts of de radioloog die u in een ziekenhuis helpen.

Een afspraak maken met één van onze specialisten/dierenartsen?

T 0529-452580

 

drs Rob Gerritsen
interne geneeskunde

Rob Gerritsen is Nederlands specialist. Zijn vakgebied is dat van de inwendige ziekten, waarbij hij zich al snel toelegde op de cardiologie (hartziekten) met inbegrip van echocardiografie en lid werd van het Collegium Cardiologicum. Ook de gastro-enterologie (maagdarmaandoeningen) en de haematologie (bloedziekten) hebben zijn belangstelling. In 2003 nam hij met een collega-dierenarts het initiatief voor een bloedbank voor honden en katten.

Als breed opgeleid, ervaren internist ziet hij dagelijks een grote diversiteit aan patiënten met zeer uiteenlopende gezondheidsklachten. Rob Gerritsen was enige jaren lid van de Adviesraad van de Universiteits Kliniek Gezelschapsdieren te Utrecht en werkte mee aan onderzoek naar een methode om beginnende nierschade bij honden en katten vroegtijdig te onderkennen via de 'glomerular filtration rate' oftewel nierfiltercapaciteit. Het onderzoek resulteerde in een drietal wetenschappelijke artikelen, die van 2007 tot 2011 verschenen, waarvan hij mede-auteur is. Ook gaf hij de aanzet tot het oplossen van het grote raadsel van de onbegrepen pupsterfte, waarmee het ras van de Wetterhouns al 25 jaar kampte; met behulp van zijn werkhypothese, werd aan de universiteit korte tijd later het gen gevonden, dat codeerde voor de (immuungemedieerde) aandoening. Momenteel doet hij onderzoek naar een voor de diergeneeskunde volstrekt nieuwe techniek voor contrast injectie rondom CT. De Kompaan is de eerste kliniek wereldwijd waar deze zogeheten 'split-bolus-techniek'  wordt gebruikt.

Wat doet een dierenarts-specialist interne geneeskunde?

 

gastspecialisten
thorax- en weke delenchirurgie

Op De Kompaan wordt vanouds in samenwerking met gastspecialisten cardio-thoracale en weke delenchirurgie aangeboden. Vaak betreft dit zogenaamde risicopatiënten, bijv. erg jonge dieren of honden en katten die juist op leeftijd zijn, al dan niet met complicaties en/of meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Dus: het pupje van 7 weken met een persisterende aortaboog, de oudere hond met een hartruis of de poes met een levershunt.

Cardiochirurgie, ook wel thoraxchirurgie, omvat operatief ingrijpen aan in de borstkas gelegen organen, het hart en de longen, maar ook de grote bloedvaten. Weke delen chirurgie loopt uiteen van oncologische en reconstructieve chirurgie tot bijv. buikoperaties, operaties aan de urinewegen, bijnieroperaties, KNO en laparoscopische OVE’s.

Wat doet een dierenarts-specialist chirurgie?

 

 

drs Roswitha van de Sandt
ophtalmologie

Roswitha van de Sandt is sinds 1995 werkzaam als dierenarts-specialist Oogheelkunde. Haar werkzaamheden bestaan uit het diagnostiseren (vaststellen) en zo mogelijk behandelen van oogziektes. Dit kan met medicijnen of operatief. Daarnaast behoort het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen voor rashonden, waarmee gefokt wordt, tot haar dagelijkse werkzaamheden (het ECVO onderzoek).

Aandacht voor uw huisdier staat daarbij centraal. Maar ook het praktische aspect van een passende behandeling wordt benadrukt. Want niet elke behandeling is voor iedere patiënt  geschikt. Soms is een aandoening niet te verhelpen en bestaat de behandeling uit het onder controle houden van de ziekte. Zij ziet het als haar taak en uitdaging om u en uw huisdier in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij staat het belang en met name het welzijn van uw huisdier steeds voorop.

Wat doet een dierenarts-specialist oogheelkunde?

 

javascript:void(0)

drs Susanne A.E.B. Boroffka
radiologie

Susanne Boroffka studeerde als dierenarts af aan de Vrije Universiteit te Berlijn. Aansluitend was ze als medewerker verbonden aan het Departement Veterinaire Radiologie in Berlijn onder leiding van prof. Klaus Hartung en werkte ze aan haar promotieonderzoek, dat ze afrondde in 1995. In 1992 is zij met haar specialisatieopleiding in veterinaire beeldvorming aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht begonnen. In 1998 werd ze Nederlands en Europees specialist en zij is lid van het ECVDI, het Europese College voor radiologen.

Susanne Boroffka was jaren werkzaam als universitair docent op de Afdeling Diagnostische Beeldvorming van de Faculteit Diergeneeskunde, maar zoekt nu nieuwe uitdagingen als zelfstandig gevestigd radioloog. Voor De Kompaan interpreteert zij onder meer CT-scans en röntgenfoto's en heeft een adviserende functie betreft radiologische onderzoeken. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan, geeft lezingen en verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Wat doet een dierenarts-specialist radiologie?