Een hartruis:

Soms onschuldig, soms reden voor een hartoperatie

Honden en katten met een hartruis

Onder normale omstandigheden stroomt bloed per hartslag als een soort pakketje in één richting : door en uit het hart.  Een hartruis ontstaat  als er wervelingen in één van deze fases in de bloedstroom ontstaan, of als het bloed tijdens de hartactie een andere dan de normale richting uitgaat. We onderkennen 6 gradaties in hartruisen. Graad 1 tot en met 5 zijn alleen via een stethoscoop te beluisteren. Een hartruis graad 6 is ook zonder stethoscoop hoorbaar.

Uw dierenarts is erin getraind een hartruis te beoordelen op de sterkte ervan, maar hij of zij kijkt ook naar andere aspecten. Gaat het bijvoorbeeld om een systolische ruis, dat wil zeggen een hartruis die optreedt in de slagfase? Of treedt de hartruis juist op in de ontspanningsfase - we noemen het dan een diastolische hartruis. Of is sprake van een combinatie van beide: dan wordt een continue hartruis gehoord. Ook waar de ruis gehoord wordt, is van belang. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van een hartruis en variëren in ernst van onschuldig tot ernstig.

 

Pups en kittens met een hartruis

Bij  kittens en puppies wordt rondom de eerste enting het hart afgeluisterd. Hierbij wordt nogal eens een licht hartruisje gehoord, de zogenaamde  puppy – of kittenruis. In veel gevallen komt dit doordat het aantal rode bloedcellen nog zodanig laag is, dat daardoor het bloed sneller gaat wervelen of ruisen (Szatmari 2016).

 

Katten en kittens  met een hartruis door een aangeboren hartprobleem

De meest voorkomende aangeboren hartprobleem bij de kat is een ventrikelseptumdefect  of VSD.

 

 

Honden en pups met een hartruis door een aangeboren hartprobleem

De meest voorkomende aangeboren hartproblemen die bij de hond voor een hartruis kunnen zorgen zijn: