Waarneming 29 juli tot en met 14 augustus 2016

De Kompaan is week 31 en 32 gesloten in verband met zomervakantie.

Tot en met donderdag 28 juli aanstaande zijn we nog telefonisch bereikbaar voor advies en overleg over spoedgevallen. Wilt u een lopende verwijspatiënt bespreken, belt u dan tijdig, liefst tijdens het telefonisch spreekuur voor dierenartsen, dagelijks van 9.00 tot 9.15u. Heeft u tijdens onze afwezigheid behoefte aan spoedoverleg met een specialist, dan verwijzen we u graag naar de collega's van het MCD. Collega Van de Sandt is gedurende deze twee weken bereikbaar via de Wagenrenk: T 0317 419 120.

Bestaande patiënten

Uw cliënten krijgen het advies gedurende de praktijksluiting dringende vragen voor te leggen aan u of uw waarnemer.

Dierenartsen die behoefte hebben aan overleg met een specialist over een bestaande (spoed)patiënt kunnen contact opnemen met de internisten die verbonden zijn aan het Medisch Centrum voor Dieren te Amsterdam. Het MC voor Dieren beantwoordt uitsluitend vragen per mail. Wilt u hierbij aangeven dat het gaat om bestaande verwijspatiënt via De Kompaan. Het mailadres is: internist@mcvoordieren.nl. Uw mail wordt binnen 1 werkdag beantwoord.

Indien het een zeer dringende vraag betreft kunt u bellen met de balie T 020-7 400 600. De internist wordt dan geïnformeerd waarna u zo snel mogelijk te woord wordt gestaan.

Nieuwe (spoed)patiënten

Voor het verwijzen van nieuwe (spoed)patiënten, kunt u onder andere bij de navolgende specialistencentra terecht:

Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45
1014 AS Amsterdam
T 020 -  7 400 600

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG)
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
T 030 - 253 9411

Vanaf maandag 15 augustus 2016 weer bereikbaar en aan het werk

Wilt u met het oog op een verwijspatiënt alvast informatie kwijt, mail dan naar: afspraken@dekompaan.com. Gebruik dit mailadres uitsluitend voor niet spoedeisende zaken! Het wordt tijdens onze vakantiesluiting niet gecheckt!

Naar de Nieuwsbrief
Naar het case-report

Contact

 
Samenwerken? Afspraak maken

 

Erkende dierenarts-specialisten

 

Nieuws

 

Referenties

 

Lees al onze referenties